Čebelarska oprema / Eko Voja in Rodna Voja panji

Eko voja (EV) in rodna (RV) panji za ekološko čebelarjenje

140

Eko Voja in Rodna Voja panji

Po naročilu izdelujem EV panje za čebele iz tehnično sušenega lesa .
Prednosti za čebelarjenje z Eko Voja (EV) panjem:
• Panj po meri čebelje družine
• Zaradi majhnosti posameznega elementa je izredno poenostavljeno delo s panji (še posebej primerno za starejše, ženske, otroke v čebelarje s težavami v hrbtenici)
• Kratka pot do odlaganja medu (za čebele)
• Panj je zračen - čebele ne rojijo zaradi utesnjenosti.
• Eko čebelarjenje
• Družine lahko zazimimo v topel prostor (manjša poraba hrane, bolje prezimijo)!
• Z uporabo matične rešetke omejimo matici zaleganje na eno ali dve nakladi

Kaj prinašajo čebelarju:
• Enostavnost prekladanja (polna naklada tehta le 10 kg)
• 20-70% večjo donosnost medu pri kratkotrajnih pašah
• Možnost pridelave sortnega medu
• Čebele so mirne, v EV in RV panjih ne rojijo
• Možnost ekološkega čebelarjenja (brez satnic)
• Ob koncu paše naredimo iz ene družine več rezervnih družin za svoje potrebe ali za nadaljno prodajo

ev panj 4
ev panj 3
ev panj 2